៣ ថ្ងៃមុន 2559 views

​ប្រទេស​ជប៉ុន ៖ តាម​វេ​ប​សាយ​បរទេស​កាលពី​ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ផ្សាយ​រូប​តារា​ម៉ូ​ដែល អា​ស៊ូ​កាគី​ស្ហ៊ី ជា​តារា​វ័យក្មេង​ដែល​មកពី អូ​សា​កា ប្រទេស​ជប៉ុន ។...
*** កំណត់សម្គាល់ ***
ព័ត៍មាននេះ ផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈ នៅ ម៉ោង12:56 ថ្ងៃទី15 ខែ05 ឆ្នាំ2014 ដោយ គេហទំព័រ សារព័ត៌មាន​ខ្មែរ កំណើតថ្មី ។ សូមបញ្ចាក់ថា ទិន្នន័យខាងលើ អាចត្រូវបាន កែប្រែរ ឬ លុប ដោយ ម្ចាស់នៃព័ត៍មាន ហើយ Khmer-News.Org មិនមែនជាភាគីគ្រប់គ្រង ឬ ទទូលខុសត្រូវឡើយ។ អំពី បញ្ហាផ្សេងៗ ឬ កំរិតជំនឿទុកចិត្ត នៃ ព័ត៍មាននេះ សូមទាក់ទង ទៅ សារព័ត៌មាន  កំណើតថ្មី 

1 Responses to - តារា​ម៉ូ​ដែល អា​ស៊ូ​កាគី​ស្ហ៊ី កំពូល​សុដន់​ស្អាត​ប្រចាំ​ប្រទេស​ជប៉ុន​

  1. Blogger Says:
  2. eToro is the ultimate forex broker for novice and advanced traders.

     

Post a Comment

Powered by Blogger.