ម៉ូត​ខោ​​រឹប​រាង​​នឹង ​កំពុង​ពេញ​និយម​នៅ​បរទេស ជា​ពិសេស​ចិន​ ជប៉ុនតែ​ម្ដង ព្រោះ​ថ្មីៗ​​កន្លង​មក​នេះ មាន​ស្រីៗ តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​រថយន្ត​មួយ​​ចំនួន...
*** កំណត់សម្គាល់ ***
ព័ត៍មាននេះ ផ្សព្វផ្សាយ ជាសាធារណៈ នៅ ម៉ោង15:37 ថ្ងៃទី27 ខែ05 ឆ្នាំ2014 ដោយ គេហទំព័រ សារព័ត៌មាន​ខ្មែរ Nob70 ។ សូមបញ្ចាក់ថា ទិន្នន័យខាងលើ អាចត្រូវបាន កែប្រែរ ឬ លុប ដោយ ម្ចាស់នៃព័ត៍មាន ហើយ Khmer-News.Org មិនមែនជាភាគីគ្រប់គ្រង ឬ ទទូលខុសត្រូវឡើយ។ អំពី បញ្ហាផ្សេងៗ ឬ កំរិតជំនឿទុកចិត្ត នៃ ព័ត៍មាននេះ សូមទាក់ទង ទៅ សារព័ត៌មាន  Nob70 

0 comments

Post a Comment

Powered by Blogger.